Prekių pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinės parduotuvės (toliau – „Jmparfumsparis.com taisyklės (toliau – Taisyklės), Privatumo politika yra privalomos Klientui teikiant užsakymą Jmparfumsparis parduotuvės internetiniame puslapyje www. jmparfumsparis.com. Šios taisyklės nustato prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygas, Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę ir kitą tvarką, kai Pirkėjas įsigyja prekes Jmparfumsparis.com parduotuvėje ir nurodo privalomą informaciją, vadovaujantis privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.1.1 Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime paslaugų vykdymo tikslais. Plačiau apie savo teises ir apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis galite skaityti mūsų Privatumo politikoje.

1.3. Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

1.4. Klientui arba Duomenų subjektui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Jmparfumsparis.com Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Jmparfumsparis.com Parduotuvės Taisyklėmis. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Klientu arba Duomenų subjektų gali būti asmuo perkantis Jmparfumsparis.com parduotuvėje.

1.6. Jmparfumsparis.com parduotuvėje gali pirkti fiziniai asmenys, t.y. veiksnūs asmenys, sulaukę pilnametystės. Taip pat jų veiksnumą nėra apribojęs teismas; nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, su tėvų ar rūpintojų sutikimu arba savarankiškai disponuojantys savo pajamomis; juridiniai asmenys; išvardintų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.7. Jmparfumsparis.com Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles. Klientui apsiperkant Jmparfumsparis.com Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Jmparfumsparis.com Parduotuvė visada atleidžiama nuo atsakomybės dėl kilusiu nuostolių jeigu Klientas nesusipažino su jmparfumsparis.com Parduotuvės Taisyklėmis.